Kultivar

Mezi kultivarem a silnicí vede řeka Nisa. Obepíná se kolem domů jako had. Do domu se musí po lávce. Chodí tam hodně lidí a každý má jinou barvu, jinou tašku a myslí na něco jiného. Mnoho z nich se trousí i všude možně po stěnách kultivaru. Schválně se běž podívat, třeba tam jsi taky, anebo se tak klidně nakresli sám.