product image
product imageproduct imageproduct imageproduct imageproduct imageproduct image

Srnečka

555 Kč

Procházel se lesem

jak krásně svítí hvězdy. Hloubka lesa, cítí ji, tone v jejím srdci. Hvězdy už nevidí. Cítí jen jak někde blízko, pulsuje temnota. Děsivá? Ne, spíš mírná. Temnotě už se skoro klaní, když ho srazí stádo zářících srn. Děravé srny, v jedné se mu zasekla noha. Ty srny se vzdaly srdcí, aby nikdy nepropadly temnotě. Bude jim jednou děkovat.